PRAKTIJK LEVENSWERK VOOR RELATIE-EN INDIVIDUELE THERAPIE   IN  MUSSELKANAAL / GRONINGEN

Scheiden is zeer ingrijpend


Vaak zijn er een aantal moeilijke jaren al aan vooraf gegaan voordat uiteindelijk dit de enige uitweg lijkt te zijn. Vaak wordt gedacht dat als die beslissing eenmaal genomen is, dat de oplossing dan nabij is. We regelen de scheiding bij de rechter, met een advocaat verdelen we de spullen en als er kinderen zijn stellen we een ouderschapsconvenant op.

We betrekken allebei een andere woning en we pakken ons leven weer op. Het klinkt te mooi om waar te zijn. En dat is ook zo.

Er volgt een periode van verwerken van dat wat niet is gelukt. Hoe geef je nu zonder de ander vorm aan je leven? Hoe ga je om met de eenzaamheid die zich nu meer aan dient? Vlucht je zo snel mogelijk in een andere relatie? Terwijl jezelf aan het verwerken bent en tot jezelf komt, ben je ook alweer druk met je richten op een ander. Iedere situatie is anders maar de overeenkomst veelal hetzelfde: een smeltkroes van emoties, pijn, vreugde en verdriet.

 


Christelijk en scheiden


Op een echtscheiding af dreigen te gaan is voor elk stel zwaar. Maar wat als je naast je partner ook je trouwbelofte aan God hebt gedaan? Het drievoudig snoer, mag ik dat verbreken? En wat moet je als man met het Goddelijk gebod “mannen hebt uw vrouw lief” als je niet meer met haar verder lijkt te kunnen. Het is je altijd verkondigd “wat God samenvoegt scheide de mens niet”........ Maar wat als het echt niet meer wil?

Dit is een extra dimensie die bij christelijke relaties meeweegt. Des te meer goed om samen ook dit te doorvoelen.


Echtscheiding

Een relatie kan om verschillende redenen tot een einde komen, we noemen er een paar. Het kan zijn dat de therapie niet het beoogde effect heeft gehad. Er kan sprake zijn van schade door overspel, wat zo diep heeft geraakt, dat herstel van de relatie niet meer mogelijk is. Een van de partners kan een psychische ziekte ontwikkelen tijdens de relatie die zodanig ingrijpend is dat er van een relatie geen sprake meer is.

Ervaring in onze praktijk


Jeanette: “Doordat ik zelf een scheiding heb meegemaakt kan ik vanuit mijn eigen ervaring veel doorvoelen wat er bij jullie gebeurd.  Ook ik heb o.a. met bovenstaande vragen geworsteld. Hoewel elke relatie en situatie anders is, kan het fijn zijn met iemand te praten die een scheiding heeft meegemaakt. Destijds heb ik gezocht naar christelijke hulp maar kon die niet vinden en heb dit erg gemist.

Nu ik weet welke gevolgen scheiden op jezelf (en je kinderen) heeft, kan ik je alleen maar aanraden om toch samen nog in therapie te gaan. 

We hebben gelukkig veel stellen met relatietherapie toch weer goed op weg kunnen helpen.

Mocht het echter niet lukken dan heb je er alles aan gedaan, dat werkt helend in je rouwproces. Ook kan het je helpen in een goede verstandhouding uit elkaar te gaan. 


  • Wil je de relatie nog een kans geven.........................?
  • Heb je handvaten nodig om weer verder te gaan........? 
  • Of wil je praten nu je echtscheiding aanstaande is...........?
  • Is de schieding achter de rug en  heb je nog veel te verwerken.....?    Jeanette: " Mijn kennis en ervaring kan voor jou                        ondersteunend zijn."

Dit moet de belastingdienst weten als je gaat scheidenNiemand wil scheiden. Toch strandt volgens het CBS een op de drie huwelijken. Het is een ingrijpende gebeurtenis waarbij veel moet worden geregeld, zoals de belastingen. Want hoe zit dat als je een koophuis hebt en thuiswonende kinderen?

De knoop is doorgehakt: je gaat scheiden. Dan kun je het helemaal zelf online regelen, een advocaat in de arm nemen of naar een mediator gaan. Uiteindelijk heeft het allemaal dezelfde uitkomst, want je leven gaat er helemaal anders uitzien. En daar moet ook de Belastingdienst van weten.

Bij een scheiding is iedereen emotioneel. Op zo'n moment denkt niemand aan de Belastingdienst, maar het is wel nodig.  De Belastingdienst komt bij elk onderdeel om de hoek kijken. Zo verandert na de scheiding het uitgavenpatroon, gaat een van beiden waarschijnlijk in een ander huis wonen en moeten er afspraken worden gemaakt bij welke ouder de kinderen worden ingeschreven."

De kans is groot dat je in het scheidingsproces door de bomen het bos niet meer ziet. Wat kan het belangrijk zijn om eerst samen een goede relatie therapie te beginnen. 


Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de mensen die scheiden niet precies weten wat ze moeten regelen als het om de belastingen gaat", zegt de Belastingdienst. 

Elke beslissing tijdens de scheiding heeft invloed op de belastingaangifte en je toeslagen. Scheiden is niet zorgeloos.

Wat moet je doen met de woning?

Zo is het bijvoorbeeld slim om direct te kijken of je recht hebt op huurtoeslag als je in een huurwoning gaat wonen. Maar ook is het handig afspraken te maken over het delen van je koophuis, de hypotheek en het hypotheekverleden. Vaak blijft een van de partners nog (tijdelijk) in het huis wonen. Dan is het belangrijk om te weten hoe het zit met de hypotheekrenteaftrek, zegt een woordvoerder van de Belastingdienst.

Elke beslissing tijdens de scheiding heeft invloed op de belastingaangifte en je toeslagen. Vaak heeft het invloed op je vermogen en daarmee ook op hoeveel belasting je moet betalen.

Bij het verdelen van de bezittingen wordt soms een deel van de overwaarde van het huis geschonken aan de partner die er met de kinderen blijft wonen. Dit is heel nobel, maar hier moeten heel goede afspraken over worden gemaakt. Je moet mogelijk schenkbelasting betalen en dat wil je zo veel mogelijk beperken of voorkomen. 

Gaan jij en je partner uit elkaar? Dan moet er veel geregeld worden. Ongeacht of jullie getrouwd zijn, kinderen hebben of een koophuis.Co-ouderschap

Daarom is het dus belangrijk om vanaf het eerste moment duidelijke afspraken te maken. Zo ook over de kinderen. Ga je voor co-ouderschap? En bij wie worden de kinderen ingeschreven? Ook dit wil de Belastingdienst weten. Zo kan er sprake zijn van kinderopvangtoeslag of inkomensafhankelijke combinatiekorting. 

Het belangrijkste is om de belastingzaken zo snel mogelijk te regelen.

Wijzigingen in de persoonlijke en financiële situatie kunnen van invloed zijn op de hoogte van het maandelijks te ontvangen of te betalen bedrag van de voorlopige aanslag. En misschien ook op de voorschotbedragen van toeslagen", zegt de Belastingdienst.

Hierom raden wij ook aan om iemand in te schakelen als je voor het eerst na de scheiding belastingaangifte moet doen. "Een specialist kan het goed afronden, weet op welke toeslagen je recht hebt en kan ook het nieuwe hoofdstuk goed opstarten. Dan kan je het van daaruit weer oppakken."

Scheiden moet je voorbereiden: 'Wie dan pas geld verdeelt, is te laat'


Toch is het altijd raadzaam eerst relatiegesprekken een plaats te geven ook als een opstap naar een scheiding.

dit kan het maken van  veel kosten voorkomen

Tarieven/uur 

Individueel gesprek  € 70,00

Relatietherapie        € 90,00                  

Relatietherapie is met mannelijke en vrouwelijke therapeut.Betaling loopt via faktuur met betaalverzoek

Praktijk Levenswerk

voor individuele-en relatietherapie


 in Musselkanaal / Stadskanaal / Emmen / Groningen

geregistreerd therapeut aangesloten bij de beroepsvereniging LVPW


“Als therapeut val ik onder het Tuchtrecht van Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ )  en ben ik aangesloten bij Geschillencommissie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG)