PRAKTIJK LEVENSWERK VOOR RELATIE-EN INDIVIDUELE THERAPIE   IN  MUSSELKANAAL / GRONINGEN

Ik ben  ingeschreven in Vergelijk en Kies van de VGZ

.

Ik wordt  vergoed door zorgverzekeraars die de therapievorm of beroepsorganisatie in hun polis hebben opgenomen.


Ik heb een door Cpion/ SNRO erkend diploma op het gebied van medische-, en psychosociale basiskennis volgens de Plato-eindtermen en een vrijstellend Bachelorsdiploma conform de hbo-lijst.*·


Ik heb  bovendien een opleiding gevolgd op hbo-niveau met een opleidingsduur van 3 tot 4 jaar die alle aspecten van het therapie-vak omvat en waarin aantoonbaar sprake is geweest van een vormingsproces tot therapeut.·


Ik ben lid van de beroepsvereniging LVPW en aangesloten bij RBCZ·


Ik voldoe aan de verplichtingen van de beroepsvereniging op het gebied van visitatie, intervisie en bij- en nascholing·


Ik heb een VOG verklaring, niet ouder dan 5 jaar·


Ik heb een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die ook alle kosten van de geschillencommissie Wkkgz dekt·


Ik ben  ingeschreven bij een door het ministerie van VWS erkende geschillencommissie voor de complementaire en alternatieve geneeswijze, conform de Wkkgz.


Missie en visie RBCZ


Missie
De stichting ‘Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg’ (afgekort RBCZ) is een organisatie die  een vrije en toegankelijke gezondheidszorg voorstaat, waar kwaliteit van leven en beter worden centraal staan, met oprechte aandacht voor de cliënt.

Daartoe RBCZ werkt aan de stimulering en borging van de kwaliteit van de beroepsbeoefenaar in de complementaire zorg, zodat een cliënt op een integere, verantwoorde en veilige manier wordt behandeld.


Visie

Wij zijn een kwaliteitskeurmerk om de cliënt te informeren waar hij, of zij integer, verantwoord en veilig behandeld wordt.

En we zijn een register voor gekwalificeerde therapeuten die geloven in gezondheid in plaats van ziekte.

RBCZ geeft betrouwbare en actuele informatie aan belanghebbenden over de aangesloten beroepsbeoefenaren (BCZ® register-therapeut).

Bovendien werkt RBCZ aan de bevordering van de maatschappelijke erkenning van de bij haar aangesloten beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg in Nederland en binnen Europa.
RBCZ is onder andere aangesloten bij Europese organisaties als Efcam:www.efcam.eu
Tarieven/uur 

Individueel gesprek  € 70,00

Relatietherapie        € 90,00                  

Relatietherapie is met mannelijke en vrouwelijke therapeut.Betaling loopt via faktuur met betaalverzoek

Praktijk Levenswerk

voor individuele-en relatietherapie


 in Musselkanaal / Stadskanaal / Emmen / Groningen

geregistreerd therapeut aangesloten bij de beroepsvereniging LVPW


“Als therapeut val ik onder het Tuchtrecht van Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ )  en ben ik aangesloten bij Geschillencommissie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG)