PRAKTIJK LEVENSWERK   in  MUSSELKANAAL / GRONINGEN
overspel


Overspel

Diepe wonden en ontreddering zijn te zien bij echtparen van wie het huwelijk door overspel is gebroken.                        In ongeveer een derde van de hulpvragen gaat het om huwelijksproblemen.


Wanneer is er sprake overspel?

Bijbels gezien gaat het om geslachtsgemeenschap buiten het huwelijk. Daarmee zeggen wij niet dat bijvoorbeeld zoenen met een ander niet erg is. Dat valt onder het begrip onreinheid waarover de Bijbel spreekt. Die zonde is eveneens erg en levert in een huwelijk niet minder schade op dan overspel. In beide gevallen is er sprake van een enorme vertrouwensbreuk. Iemand heeft iets buiten de deur gehaald wat hij binnen het huwelijk had moeten houden.”


Het aantal hulpvragen na overspel neemt toe.

Het is een problematiek van alle tijden. Onder de oudtestamentische zonden nam hoererij, overspel, al een belangrijke plaats in. In onze tijd speelt mee dat de notie van trouw in een huwelijk op de achtergrond is geraakt. Er is sprake van een sterke ik gerichtheid: ík moet het in m’n huwelijk naar m’n zin hebben; als dat niet het geval is, ga ik ergens anders kijken. Ook de seksualisering van de samenleving speelt een rol, waarbij een sterk beroep wordt gedaan op erotische verlangens. Dat leidt soms tot het bekijken van pornografie, wat een opmaat kan zijn voor overspel.”

 

Wat is waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van overspel?

Het gaat niet in de eerste plaats om de behoefte aan seksueel contact met een ander. Ik vind het opvallend dat uit recent onderzoek onder cliënten blijkt dat overspel vooral voortkomt uit een gemis aan emotionele verbondenheid binnen het huwelijk. Een man of vrouw die zich door zijn eigen partner te weinig gerespecteerd, gewaardeerd en geliefd voelt, is vatbaar voor overspel.

Als het overspel aan het licht komt is bij beiden ontreddering gaande. Er is iets gebeurd wat ze nooit hadden verwacht toen ze aan hun huwelijk begonnen. Een vrouw is er helemaal kapot van als blijkt dat haar man een jaar lang regelmatig met een ander in bed heeft gelegen. Degene die overspel heeft gepleegd, schaamt zich vaak diep, is zichzelf enorm tegengevallen.

Bij overspel is een wond geslagen die moet genezen, maar in sommige gevallen altijd blijft schrijnen.

In eerste instantie roept natuurlijk degene die door het overspel onrecht is aangedaan veel mededogen op. Hij/ zij moet alle ruimte krijgen het verhaal te vertellen. Vervolgens moet er ook oog en oor zijn voor de ander. Vaak worstelt de ander met het gevoel van schaamte en de zorg om welke gevolgen dit kan hebben.


Hoe ziet de behandeling eruit?

Zeker wanneer het overspel recent heeft plaatsgehad, ligt het eerste accent op ‘wondverzorging’: er voor mensen zijn, orde creëren in de chaos. Vervolgens gaan we op zoek naar factoren die het overspel in de hand hebben gewerkt. Hoe heeft deze situatie, misschien sluipenderwijs, kunnen ontstaan? Is het mogelijk de emotionele verwijdering te overbruggen, de relatie en de onderlinge communicatie te verbeteren?

 

Wat is nodig voor herstel van de relatie?

Beiden moeten bereid zijn daaraan te werken. Het begint met volstrekte openheid over wat er is gebeurd. Die is nodig om uiteindelijk –daar kan een lange tijd overheen gaan– tot vergeving te kunnen komen. Vergeving is beslist geen doekje voor het bloeden. Vergeving betekent niet dat datgene wat er is gebeurd weg is, maar de een rekent het de ander niet meer toe. Het staat niet meer tussen man en vrouw in, ze kunnen elkaar weer recht in de ogen kijken. Dat is een lang en intensief proces.


Wil je werken aan de oorzaak van de overspel en je relatie een nieuwe kans geven?

Tarieven/uur 

Individueel gesprek  € 70,00

Relatietherapie        € 90,00                  

Relatietherapie is met mannelijke en vrouwelijke therapeut.Betaling loopt via faktuur met betaalverzoek

Praktijk Levenswerk

voor individuele-en relatietherapie


 in Musselkanaal / Stadskanaal / Emmen / Groningen

geregistreerd therapeut aangesloten bij de beroepsvereniging LVPW


“Als therapeut val ik onder het Tuchtrecht van Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ )  en ben ik aangesloten bij Geschillencommissie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG)