PRAKTIJK LEVENSWERK   in  MUSSELKANAAL / GRONINGEN
identiteitscrisis

Identiteits crisis

Een globaal idee, bij wat een identiteitscrisis is, hebben we meestal wel.

Hoe echter een identiteitscrisis ontstaat en waarom sommige mensen dit wel krijgen en sommige niet, blijft meestal een raadsel. Wanneer kun je bijvoorbeeld een identiteitscrisis krijgen? Heeft het te maken met een specifieke leeftijdsfase? En hoe komt je er van af? Hieronder probeer ik daar wat duidelijkheid in te verschaffen.


Wanneer heb je een identiteitscrisis?

Over het algemeen gesproken spelen bij mensen met een identiteitscrisis de volgende thema’s:

Zij zijn onzeker over hun doel of rol in het leven

Zij hebben het gevoel dat hun ware persoonlijkheid niet tot zijn recht komt

Zij hebben het gevoel dat ze zichzelf niet “echt” kennen


Vervolgens ontstaat er een conflict met jezelf omdat je bv:

Een rol vervult (in een baan, in een opleiding, in een vriendenkring, in een relatie e.d.), maar dat dit niet goed meer aan voelt

In je leven je een bepaalde identiteit hebt neergezet die niet overeenkomt met hoe je je van binnen voelt

Gevoelens naar boven komen, die je niet van jezelf herkent


Wanneer je in een identiteitscrisis zit,

is dit een tijd om jezelf goed te analyseren. Het is belangrijk om je gevoelens inzichtelijk te krijgen, omdat een dergelijke crisis gepaard gaat met veel onrust. Zolang je jezelf niet goed kent, ben je overgedragen aan (negatieve) gevoelens, die te pas en te onpas, naar boven komen. Ken je jezelf beter, dan heb je ook de mogelijkheid om te sturen op je gevoel.


Wat is een identiteit?

Hoe je gevoelsmatig in je leven staat en wat je vervolgens naar buiten uitdraagt hiervan, geeft je een identiteit. Hierbij is de factor tijd ook van belang. Doe je dit immers voor langere tijd, dan kennen de mensen om je heen je ook op die manier. Vaak heeft dit ook te maken met de groepen/systemen (vrienden, relatie, gezin, werk, hobby e.d.) waarin je je verkeert en welke rol je daar hebt. Deze groepen gaan namelijk uit van een bepaalde levensvisie, en als je binnen de groep zit, is het aannemelijk dat je ook die visie draagt. Problemen kunnen ontstaan, wanneer je gevoel niet meer klopt bij de rollen die je inneemt.


Wanneer heb je kans op een identiteitscrisis?

Jongeren hebben vaak last van een identiteitscrisis, omdat zij alle bestaande mogelijkheden van zichzelf en groepen nog moeten verkennen. Zij leren zichzelf steeds meer kennen, waardoor er snel conflicten kunnen ontstaan in bestaande groepen zoals vriendenkringen of de rol die ze daarin hebben.

Identiteitscrisissen komen echter niet alleen bij jongeren voor. Het is namelijk een snelle wereld. Er lijken veel mogelijkheden te zijn, ook als je wat ouder bent, en dus heb je gevoelsmatig ook heel veel keuzes. Daarnaast zit je vaak vast in “oude” rollen en systemen en ben je in het verleden soms “automatisch” (lees: niet bewust) in een bepaalde rol terecht gekomen. Deze rollen hoeven gevoelsmatig echter, niet perse bij je te passen.


Op verschillende punten in het leven is het mogelijk dat mensen dit ervaren, maar vaak heeft het wel te maken met periodes van grote verandering en/of crisis, zoals het overlijden van een dierbare, het meemaken van een burn-out, het beginnen aan een nieuwe baan, het begin of einde van een relatie of de geboorte van een kind. Er zijn ook specifieke levensfases waarin een identiteitscrisis kan optreden en hierdoor kun je te bijvoorbeeld te maken krijgen met een midlifecrisis, dertigerscrisis of het leeg-nest-syndroom.


Oplossing: Werken aan je identiteit

Door inzichtelijk te maken, wat jouw rollen zijn in de diverse aspecten van het leven zoals binnen de familie, het werk en binnen je relatie, kan je helpen om je sterker te voelen, in wie je bent. Je bouwt hiermee aan je identiteit. Hierbij helpt het vaak om ook een kijkje in het verleden te nemen. Wanneer je immers weet hoe je gevoelsmatig bent gevormd, kun je gevoelens ook vaak beter een plek geven. Je weet dan immers, waarom je op een bepaalde manier reageert, en dit geeft je ook de mogelijkheid om hierin te sturen.

 

Daarnaast kan het helpen, om stapsgewijs je mogelijkheden te verkennen. Je kunt kijken naar wat er nu, op dit moment mogelijk is, maar zeker ook, naar welke stappen je moet nemen, om gevoelsmatig meer op je plek terecht te komen.

Tarieven/uur 

Individueel gesprek  € 70,00

Relatietherapie        € 90,00                  

Relatietherapie is met mannelijke en vrouwelijke therapeut.Betaling loopt via faktuur met betaalverzoek

Praktijk Levenswerk

voor individuele-en relatietherapie


 in Musselkanaal / Stadskanaal / Emmen / Groningen

geregistreerd therapeut aangesloten bij de beroepsvereniging LVPW


“Als therapeut val ik onder het Tuchtrecht van Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ )  en ben ik aangesloten bij Geschillencommissie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG)