overspel

Praktijk Levenswerk

voor psychososiale therapie en relatietherapie

 

Diepe wonden en ontreddering zijn te zien bij echtparen van wie het huwelijk door overspel is gebroken.

Ik heb veel bewondering voor een man en een vrouw die dan tóch samen verder willen.

 

In de afgelopen jaren zijn er aangrijpende verhalen geweest. „In ongeveer een derde van de hulpvragen gaat het om huwelijksproblemen.

Regelmatig speelt overspel daarbij een rol. We hebben daar een aantal kerenper jaar mee te maken.

 

wanneer spreekt is er sprake overspel?

„Bijbels gezien gaat het om geslachtsgemeenschap buiten het huwelijk. Daarmee zeg ik niet dat bijvoorbeeld zoenen met een ander niet erg is. Dat valt onder het begrip onreinheid waarover de Bijbel spreekt. Die zonde is eveneens erg en levert in een huwelijk niet minder schade op dan overspel. In beide gevallen is er sprake van een enorme vertrouwensbreuk. Iemand heeft iets buiten de deur gehaald wat hij binnen het huwelijk had moeten houden.”

 

Het aantal hulpvragen na overspel neemt toe.

„Het is een problematiek van alle tijden. Onder de oudtestamentische zonden nam hoererij, overspel, al een belangrijke plaats in. In onze tijd speelt mee dat de notie van trouw in een huwelijk op de achtergrond is geraakt. Er is sprake van een sterke ik gerichtheid: ík moet het in m’n huwelijk naar m’n zin hebben; als dat niet het geval is, ga ik ergens anders kijken. Ook de seksualisering van de samenleving speelt een rol, waarbij een sterk beroep wordt gedaan op erotische verlangens. Dat leidt soms tot het bekijken van pornografie, wat een opmaat kan zijn voor overspel.”

 

Wat is waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van overspel?

Het gaat niet in de eerste plaats om de behoefte aan seksueel contact met een ander. Ik vind het opvallend dat uit recent onderzoek onder  cliënten blijkt dat overspel vooral voortkomt uit een gemis aan emotionele verbondenheid binnen het huwelijk. Een man of vrouw die zich door zijn eigen partner te weinig gerespecteerd, gewaardeerd en geliefd voelt, is vatbaar voor overspel.

 

Ik gebruik wel eens het beeld van een liefdesbankrekening.

Daarop hebben bijschrijvingen plaats: een aangenaam gesprek, een fijne vakantie, goede seksualiteit. Er zijn ook afschrijvingen, bijvoorbeeld een nare woorden¬wisseling of het gevoel eenzaam of in de steek gelaten te zijn. Je moet oppassen dat je niet rood komt te staan, want dan ontstaat er een voedingsbodem voor overspel.”

Wat is het meest raakbaar in gesprekken met echtparen bij wie een derde in het spel is geweest?

„Er is bij beiden ontreddering gaande. Er is iets gebeurd wat ze nooit hadden verwacht toen ze aan hun huwelijk begonnen. Een vrouw is er helemaal kapot van als blijkt dat haar man een jaar lang regelmatig met een ander in bed heeft gelegen. Degene die overspel heeft gepleegd, schaamt zich vaak diep, is zichzelf enorm tegengevallen.

 

De Heere geeft ons met het huwe¬lijk een geweldig geschenk, een bloem uit het paradijs. Als daar een kruis doorheen gaat, is de schade enorm. Bij overspel is een wond geslagen die moet genezen, maar in sommige gevallen altijd blijft schrijnen.”

In eerste instantie roept natuurlijk degene die door het overspel onrecht is aangedaan veel mededogen op. Hij –of zij– moet alle ruimte krijgen zijn verhaal te vertellen. Vervolgens luister ik ook naar de ander. Als ik iemand door de grond zie zakken van schaamte, roept dat eveneens mede¬dogen op. Zonde is zonde. Dat wordt hier helder benoemd. Maar als hulpverlener moet je ook naast degene gaan staan die de zonde heeft gepleegd. Anders kun je dit werk niet doen.”

 

Hoe ziet de behandeling eruit?

„Zeker wanneer het overspel recent heeft plaatsgehad, ligt eerst het accent op ‘wondverzorging’: er voor mensen zijn, orde creëren in de chaos. Vervolgens gaan we op zoek naar factoren die het overspel in de hand hebben gewerkt. Hoe heeft deze situatie, misschien sluipenderwijs, kunnen ontstaan? Is het mogelijk de emotionele verwijdering te overbruggen, de relatie en de onderlinge commu¬nicatie te verbeteren?”

 

Wat is nodig voor herstel van de relatie?

„Beiden moeten bereid zijn daaraan te werken. Het begint met volstrekte openheid over wat er is gebeurd. Die is nodig om uit¬eindelijk –daar kan een lange tijd overheen gaan– tot vergeving te kunnen komen. Vergeving is beslist geen doekje voor het bloeden. De Heere wil dat zonde en schuld worden beleden en dat er zó ruimte komt voor vergeving. Indien het de ander lééd is, vergeef hem dan, lezen we in Lukas 17. Dat is een proces.

Vergeving betekent niet dat datgene wat er is gebeurd weg is, maar de een rekent het de ander niet meer toe. Het staat niet meer tussen man en vrouw in, ze kunnen elkaar weer recht in de ogen kijken.

 

Psychosociaal

therapeuten 

Angst 

Depressie

Burn-out / Stress

Zelfvertrouwen

Onzekerheid

Trauma 

Rouw

Relatieproblemen

 

Lokatie  Musselkanaal 

Praktijk "Levenswerk"

psychosociale hulpverlening 

Frans Halslaan 14 

9581EW Musselkanaal 

 

Openingstijden

ma: 08:30–20:00

di: 08:30–20:00

wo: 08:30–20:00

do: 19:00–20:00

vr: 08:30–20:00

za: Gesloten

zo: Gesloten

 

 


ING bank:NL 46 INGB 0004306962

LVPW lid no. 981K.v.k. no: 011152871

AGB code genezers: 90107888
AGB code onderneming: 900066958
code kwalificatie onderneming: 9000
code kwalificatie zorgverlener : 9021
(therapeuten, complementair en             aanvullende zorg)

RBCZ licentie:190735R 


 

Stuur een mailbericht om u aan te melden met naam en telefoon nummer en we nemen contact met u op.


Mail : a.j.ballast@gmail.com

 

Tarieven

individueel gesprek  € 50,00

Relatie therapie        € 65,00