relatietherapie

 

Arjo Ballast

                                              

  PRAKTIJK ' LEVENSWERK '

voor psychosociale begeleiding en relatietherapie

 

 

 

Jeanette Wiersema

Relatietherapie.


vragen van een cliënt:


 

Een paar vragen over de relatietherapie:


Hoe snel kunnen we beginnen?


Wat zijn de belangrijkste peilers?


Wat is het te verwachten resultaat?


Hoeveel 'sessies' zijn er gemiddeld nodig?


 

Kunt u aangeven wat voor resultaten u boekt bij stellen die deze therapie volgen. Met andere woorden: hoe groot is de kans van slagen?


 

Hoe snel kunnen we beginnen ? We proberen zo snel mogelijk te beginnen. Meestal binnen eén of twee weken het eerste gesprek.


 

Wat zijn de belangrijkste peilers?


Onze benadering is er op gericht om de communicatie op een ander peil te krijgen. Vaak wordt in een huwelijk geprobeerd de ander te veranderen en vaak ook zijn partners bezig iets van de ander te krijgen vanwege bijv. gebrek aan gevoel van waarde etc. Soms vinden er ook kleine stukjes individuele therapie plaats binnen de setting van relatietherapie, wanneer blijkt dat één van beide of allebei een bodemloze, onvervulbare behoefte heeft waaraan de partner nooit kan voldoen en die ontstaan is vanuit vroegere pijn of verwaarlozing.


 

In de gesprekken proberen we de partners met elkaar te laten praten vanuit hun echtheid en kwetsbaarheid. Vaak zijn we die kwijt. We blijven steken in verwijten (maar jij …) in plaats van elkaar te vertellen waar we behoefte aan hebben. We leren partners ook hun verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen behoeften, gevoelens, gedrag en keuzes. Dat klinkt logisch, maar vaak geven partners elkaar de schuld voor hoe ze zich voelen, gedragen en hoe ze kiezen.


 

We leren partners dat ze elkaars werkelijkheden, die zo verschillend beleefd worden, te begrijpen, te erkennen en te laten staan. Partners merken ook dat wanneer er met elkaar gesproken wordt over wat beide werkelijk drijft, er ook veel meer bereidheid is om met elkaar rekening te houden.


 

Een belangrijk aspect in de relatietherapie is dat partners tot het inzicht komen dat ze er niet zijn om aan elkaars verwachtingen te voldoen, maar dat ze wel elkaar om steun en liefde mogen vragen.


 

Ook leren we partners hoe ze vruchtbaarder kunnen ruziemaken. Verder geven we inzicht in effectieve onderhandelingen.


 

Kortom, het herkennen van machtstrijd, ontdekken hoe je opnieuw, vanuit vrijheid, met elkaar kunt omgaan.


 

De belangrijkste peiler is: leren communiceren vanuit wie je echt bent en je verantwoordelijk maken voor je eigen behoeften, gevoelens, gedrag en keuzes.


 

Over resultaat gesproken:


Dat is afhankelijk van de snelheid en bereidheid waarmee inzichten worden opgepikt en opgenomen. We kunnen u niet garanderen dat het goed afloopt. Theoretisch is het voorstelbaar dat één van beide partners ontdekt dat hij/zij werkelijk niet verder wil als de ander blijft zoals hij is. Maar wanneer beide bereid zijn om naar hun eigen aandeel te kijken, is er al gauw verandering en versoepeling merkbaar.


 

Sessie: Verschillend meestal  tien of meer sessies, nogmaals, afhankelijk van de snelheid van leren.


 

Relatietherapie.


Relatietherapie met een mannelijke en vrouwelijk therapeut


Veel echtparen ervaren het als positief dat zij zowel met een man als ook een vrouw in gesprek zijn. Wanneer door beide partners gewenst, sluit een vrouwelijke coach aan. De ervaring leert dat de vrouw het niet altijd fijn vindt zich tegen over haar partner en een mannelijke hulpverlener te uiten. De aanwezigheid van een vrouwelijke coach brengt meer balans.


Wanneer twee partners in therapie gaan is daar vaak al veel aan vooraf gegaan. Wij begrijpen dat jullie dan ook zo snel mogelijk met de gesprekken willen beginnen. Wij zullen ons inspannen om zo snel mogelijk te starten.


 

Wat is onze benadering


Onze benadering is er op gericht om de communicatie op een ander peil te krijgen. Vaak wordt in een huwelijk/relatie geprobeerd de ander te veranderen. Ook zijn partners bezig iets van de ander te krijgen vanwege bijv. gebrek aan gevoel van waarde etc. In de gesprekken proberen we de partners met elkaar te laten praten vanuit hun echtheid en kwetsbaarheid. Vaak zijn we die kwijt. We blijven steken in verwijten (maar jij …) in plaats van elkaar te vertellen waar we behoefte aan hebben. We leren partners ook hun verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen behoeften, gevoelens, gedrag en keuzes. Dat klinkt logisch, maar vaak geven partners elkaar de schuld voor hoe ze zich voelen, gedragen en hoe ze kiezen.


We leren partners dat ze elkaars werkelijkheden, die zo verschillend beleefd worden, te begrijpen, te erkennen en te laten staan. Partners merken ook dat wanneer er met elkaar gesproken wordt over wat beide werkelijk drijft, er ook veel meer bereidheid is om met elkaar rekening te houden.


Een belangrijk aspect in de relatietherapie is dat partners tot het inzicht komen dat ze er niet zijn om aan elkaars verwachtingen te voldoen, maar dat ze wel elkaar om steun en liefde mogen vragen.


 

Soms vindt er ook individuele therapie plaats binnen de setting van relatietherapie, wanneer bijvoorbeeld blijkt dat één van beide of allebei een bodemloze, onvervulbare behoefte heeft waaraan de partner nooit kan voldoen en die ontstaan is vanuit vroegere pijn of verwaarlozing.


Door dit te helen kan dit op zijn beurt weer doorwerken in de omgang binnen de relatie.


 

Resultaat van de gesprekken


Het resultaat van de gesprekken is afhankelijk van de snelheid en bereidheid waarmee inzichten worden opgepikt en opgenomen. We merken dat in ons werken, vaak meteen de eerste keer al, er wezenlijke verschuivingen optreden in de relatie: Spanning vermindering, er komt weer ruimte voor diepgaande gesprekken en men ontdekt van elkaar hun onderliggende pijn en behoeftes. We kunnen u niet garanderen dat het altijd goed afloopt met de relatie. Theoretisch is het voorstelbaar dat één van beide partners ontdekt dat hij/zij werkelijk niet verder wil als de ander blijft zoals hij is. Maar wanneer beide bereid zijn om naar hun eigen aandeel te kijken, is er al gauw verandering en versoepeling merkbaar.


De ervaring leert dat gemiddeld vijf tot tien sessies nodig zijn. Allereerst moet inzicht komen in elkaars functioneren. Daarna is het belangrijk om inzichten en de daarbij gewenste veranderingen in gedrag, in te bedden in de dagelijkse praktijk. Het consequent toepassen van anders handelen gaan we evalueren en waar nodig nogmaals bijsturen tot dat partners elkaar weer opnieuw hebben gevonden in de relatie en het samen weer aandurven.


 

Openingstijden praktijk "Levenswerk"


Frans Halslaan 14  9581EW Musselkanaal.
maandag - vrijdag 8.30 - 17.00 uurEr zijn mogelijkheden in de avondurenruime parkeergelegenheid


parkeren is gratistarief : individuele therapie €50,00


           relatie therapie € 65,00 ( met twee personen)
aanmelden: 0599-856887Spreek uw naam en telfoon nummer in en u wordt tussen 18.00 - 20.00 uur terug gebeldwhats app:  06-49686356Mail: a.j.ballast@gmail.com