Relatietherapie

Relatietherapie.

 

Relatietherapie met een mannelijke en vrouwelijk therapeut

Veel echtparen ervaren het als positief dat zij zowel met een man als ook een vrouw in gesprek zijn. Wanneer door beide partners gewenst, sluit een vrouwelijke coach aan. De ervaring leert dat de vrouw het niet altijd fijn vindt zich tegen over haar partner en een mannelijke hulpverlener te uiten. De aanwezigheid van een vrouwelijke coach brengt meer balans.

Wanneer twee partners in therapie gaan is daar vaak al veel aan vooraf gegaan. Wij begrijpen dat jullie dan ook zo snel mogelijk met de gesprekken willen beginnen. Wij zullen ons inspannen om zo snel mogelijk te starten.

 

Wat is onze benadering

Onze benadering is er op gericht om de communicatie op een ander peil te krijgen. Vaak wordt in een huwelijk/relatie geprobeerd de ander te veranderen. Ook zijn partners bezig iets van de ander te krijgen vanwege bijv. gebrek aan gevoel van waarde etc. In de gesprekken proberen we de partners met elkaar te laten praten vanuit hun echtheid en kwetsbaarheid. Vaak zijn we die kwijt. We blijven steken in verwijten (maar jij …) in plaats van elkaar te vertellen waar we behoefte aan hebben. We leren partners ook hun verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen behoeften, gevoelens, gedrag en keuzes. Dat klinkt logisch, maar vaak geven partners elkaar de schuld voor hoe ze zich voelen, gedragen en hoe ze kiezen.

We leren partners dat ze elkaars werkelijkheden, die zo verschillend beleefd worden, te begrijpen, te erkennen en te laten staan. Partners merken ook dat wanneer er met elkaar gesproken wordt over wat beide werkelijk drijft, er ook veel meer bereidheid is om met elkaar rekening te houden.

Een belangrijk aspect in de relatietherapie is dat partners tot het inzicht komen dat ze er niet zijn om aan elkaars verwachtingen te voldoen, maar dat ze wel elkaar om steun en liefde mogen vragen.

 

Soms vindt er ook individuele therapie plaats binnen de setting van relatietherapie, wanneer bijvoorbeeld blijkt dat één van beide of allebei een bodemloze, onvervulbare behoefte heeft waaraan de partner nooit kan voldoen en die ontstaan is vanuit vroegere pijn of verwaarlozing.

Door dit te helen kan dit op zijn beurt weer doorwerken in de omgang binnen de relatie. 

 

Resultaat van de gesprekken

Het resultaat van de gesprekken is afhankelijk van de snelheid en bereidheid waarmee inzichten worden opgepikt en opgenomen. We merken dat in ons werken, vaak meteen de eerste keer al, er wezenlijke verschuivingen optreden in de relatie: Spanning vermindering, er komt weer ruimte voor diepgaande gesprekken en men ontdekt van elkaar hun onderliggende pijn en behoeftes. We kunnen u niet garanderen dat het altijd goed afloopt met de relatie. Theoretisch is het voorstelbaar dat één van beide partners ontdekt dat hij/zij werkelijk niet verder wil als de ander blijft zoals hij is. Maar wanneer beide bereid zijn om naar hun eigen aandeel te kijken, is er al gauw verandering en versoepeling merkbaar.

De ervaring leert dat gemiddeld vijf tot tien sessies nodig zijn. Allereerst moet inzicht komen in elkaars functioneren. Daarna is het belangrijk om inzichten en de daarbij gewenste veranderingen in gedrag, in te bedden in de dagelijkse praktijk. Het consequent toepassen van anders handelen gaan we evalueren en waar nodig nogmaals bijsturen tot dat partners elkaar weer opnieuw hebben gevonden in de relatie en het samen weer aandurven.

 

 

 

 

 

 

Psychosociaal

therapeuten 

Angst 

Depressie

Burn-out / Stress

Zelfvertrouwen

Onzekerheid

Trauma 

Rouw

Relatieproblemen

 

Lokatie  Musselkanaal 

Praktijk "Levenswerk"

psychosociale hulpverlening 

Frans Halslaan 14 

9581EW Musselkanaal 

 

Openingstijden

ma: 08:30–20:00

di: 08:30–20:00

wo: 08:30–20:00

do: 19:00–20:00

vr: 08:30–20:00

za: Gesloten

zo: Gesloten

 

 

 

Neem contact op om u aan te melden.

 

Bel  0599 - 856887

 

 

 

Spreek uw naam en telefoon nummer in.

U wordt tussen 18.00 - 20.00 uur  terug gebeld.

 

Stuur een mail : a.j.ballast@gmail.com

 

Tarieven

individueel gesprek € 50,00

Relatie therapie       € 65,00